Milka Tommila

Voimakastahtoinen maailmanparantaja, jolla on paljon elämänkokemusta

Hyvinvointialueet on nyt perustettu Suomeen ja Satakunta on yksi näistä 21 alueesta. Vuonna 2023 alueet aloittavat sitten toimintansa täysivaltaisina. Tammikuun 23 päivänä 2022 pidetään Suomen historian ensimmäiset sote-vaalit eli aluevaalit, joissa valitaan valtuutetut tulevaan aluevaltuuston. Aluevaltuustossa päätetään meidän jokaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Eli päätetään mitä palveluita on (myös muita kuin lakisääteiset), missä niitä järjestetään, kuka niitä tuottaa ja mihin resurssit kohdistetaan. On siis todella tärkeistä asioista kyse. Tämä ensimmäinen valtuustokausi on äärimmäisen tärkeä, kun aluepalveluiden rakenne ja tuottajat valitaan uudelle hyvinvointialueelle. Nyt luodaan pohja ja perustukset toiminnalle. Paljon siirtyy myös työntekijöitä hyvinvointialueen alaisuuteen ja heidän asemansa organisaatiossa määrittyy.

Vaikuttamisen aika on tullut ja oikeudenmukaisuudesta ja ihmisistä on pidettävä huolta. Nämä ovat syyt, miksi olen ehdokkaana näissä vaaleissa. Olen ehdolla koska haluan omalta osaltani varmistaa kattavat, oikea-aikaiset ja laadukkaat lähipalvelut kaikille satakuntalaisille. Resurssit tulisi kohdistaa olemassa olevien jonojen purkuun ja estää verovarojen valuminen pois alueeltamme. Valvonta on saatava kuntoon kaikessa palvelutuotannossa. Nämä ovat lähtökohtia tavoitteilleni vaikuttajana. Paljon olen myös menneestä valtuustokaudestani oppinut. Käytännöt ja toimintatavat ovat jo hallussa, diplomatia, yhteistyö ja asioiden edistämisen keinot alkavat olemaan käytäntöä.

Olen ehdolla koska haluan omalta osaltani varmistaa kattavat, oikea-aikaiset ja laadukkaat lähipalvelut kaikille satakuntalaisille. Lähipalveluita tulee edelleen vahvistaa ja kohdistaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Resurssit tulisi kohdistaa olemassa olevien jonojen purkuun ja estää verovarojen valuminen pois alueeltamme. Valvonta on saatava kuntoon kaikessa palvelutuotannossa. Täydentävät palvelut alueen yksityisiltä yrittäjiltä ja yhdistyksiltä, ei monikansallisilta osakeyhtiöiltä. Ihmisen itsessään tulisi olla mielestäni päätösten lähtökohtana ja miten palvelut jatkossa järjestetään parhaiten kunkin kohdalla. Kaikkeen ei pystytä vastaamaan mutta aika moneen pystymme, jos toimimme inhimillisesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Tämä pätee myös kaikkiin sote-alan työntekijöihin. Työntekijöiden hyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat asioita, joita hyvinvointialueen on hyvänä työnantajana toteutettava. Olen oppinut paljon menneestä valtuustokaudestani. Käytännöt ja toimintatavat ovat jo hallussa, diplomatia, yhteistyö ja asioiden edistämisen keinot alkavat olemaan käytäntöä. Osaan ottaa itsenäisesti asioista selvää, kysyä ja kyseenalaistaa tarvittaessa. Olen myös periksiantamaton ja rohkea, enkä pelkää laittaa itseäni ”tulilinjalle”.

Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on turvallisen elämän perusta ja jokaisen satakuntalaisen yhtäläinen oikeus. Se on myös taloudellisesti kannattavinta pitkässä tähtäimessä.

Näissä vaaleissa ei päätetä polttoaineen hinnasta eikä maahanmuutosta, vaan meidän kaikkien sosiaali, terveys- ja pelastuspalveluista. Sinä päätät leikataanko palveluista ja henkilöstöstä vielä lisää, vai varmistetaanko kaikkien satakuntalaisten yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Olen sitoutunut Satakunnan alueen palveluiden kehittämiseen tasapuolisesti:

  • Arjen kannalta tärkeät lähipalvelut pitää jatkossakin olla ihmistä lähellä
  • Yhdenvertaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kaikille
  • Työntekijöiden työolot- ja ehdot sekä palkkaus on saatava kuntoon
  • Palveluketjujen on oltava saumattomia
  • Pelastuksen resurssit säilytettävä
  • Digitaalisten palvelujen mahdollisuudet huomioitava paremmin
  • Täydentävät palvelut alueen yksityisiltä yrittäjiltä ja yhdistyksiltä, ei monikansallisilta osakeyhtiöiltä